JAK WYBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR I DOPASOWANIE?

How Do I Find the Right Size and Fit? | Nike Help

Gdy chodzi o funkcjonalno??, dopasowanie ma kluczowe znaczenie. Z nasz? pomoc? z ?atwo?ci? wybierzesz w?a?ciwe buty i sprz?t w odpowiednich rozmiarach, aby osi?ga? najlepsze wyniki.

Nie wiesz, jaki rozmiar produktów Nike wybra?? Nasze tabele rozmiarów pomog? Ci znale?? odpowiedni rozmiar butów, ubrań i sprz?tu. Mo?esz przej?? do tabel rozmiarów poni?ej lub skorzysta? z linków do odpowiednich tabel na stronach produktów, które przegl?dasz.

Cz?onkowie Nike mog? z ?atwo?ci? zwróci? produkt, je?li jednak oka?e si? nieodpowiedni.

How Do I Find the Right Size and Fit? | Nike Help

Czy ta odpowied? by?a pomocna?
色天天综合色天天