JAKIE S? OPCJE DOSTAWY NA STRONIE NIKE.COM?

Informujemy, ?e tymczasowo przed?u?yli?my ramy czasowe naszych dostaw. Zostan? one uwzgl?dnione w planowanej dacie dostawy podczas zak?adania zamówienia.

Cz?onkowie Nike automatycznie otrzymuj? opcj? bezp?atnej standardowej wysy?ki przy ka?dym zamówieniu – wystarczy zalogowa? si? podczas robienia zakupów.

Dostawa standardowa (3–7 dni roboczych)

  • Bezp?atnie dla cz?onków Nike
  • 20 z? w przypadku zamówień z?o?onych jako go?? i bezp?atnie w przypadku zamówień powy?ej 225 z?

Dostawa ekspresowa (2–3 dni roboczych)

  • 35 z?

Dostawa nast?pnego dnia (tylko na terenie Warszawy)

  • 45 z?
  • Dost?pna od poniedzia?ku do czwartku przed godzin? 13:00

Produkty spersonalizowane

  • Spersonalizowane koszulki (3–7 dni roboczych)
  • Buty Nike By You (2–5 tygodni)

Informacje dodatkowe

  • Karty upominkowe s? wysy?ane w ramach dostawy ekspresowej.
  • W przypadku odleg?ych lokalizacji dostawa mo?e potrwa? nieco d?u?ej.
What Are Nike.com's Shipping Options? | Nike Help

Czy ta odpowied? by?a pomocna?
色天天综合色天天