Dostawa mo?e potrwa? d?u?ej ni? zazwyczaj.

Poznaj szacowany czas dostawy przy finalizacji zakupów.

Aktualizacja o?wiadczenia Nike dotycz?cego koronawirusa (COVID-19)

Aby zadba? o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wspó?pracowników i klientów, zdecydowali?my si? tymczasowo zamkn?? nasze i obs?ugiwane przez nas sklepy Nike w wielu krajach na ca?ym ?wiecie. Sklepy w wybranych lokalizacjach pozostaj? otwarte zgodnie z wytycznymi w?adz i s?u?b ochrony zdrowia.

Informacje na temat obecnej sytuacji naszych sklepów s? dost?pne tutaj. Nadal mo?na robi? zakupy na stronie Nike.com oraz w aplikacjach Nike i SNEAKRS, a tak?e ?wiczy? z NRC i NTC.

Aktualizacja o?wiadczenia Nike dotycz?cego koronawirusa (COVID-19)

Aby zadba? o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wspó?pracowników i klientów, zdecydowali?my si? tymczasowo zamkn?? nasze i obs?ugiwane przez nas sklepy Nike w wielu krajach na ca?ym ?wiecie. Sklepy w wybranych lokalizacjach pozostaj? otwarte zgodnie z wytycznymi w?adz i s?u?b ochrony zdrowia.

Informacje na temat obecnej sytuacji naszych sklepów s? dost?pne tutaj. Nadal mo?na robi? zakupy na stronie Nike.com oraz w aplikacjach Nike i SNEAKRS, a tak?e ?wiczy? z NRC i NTC.

Z powodu problemów z dostaw?, które maj? miejsce w niektórych rejonach, Twoja przesy?ka mo?e by? opó?niona. Wi?cej informacji znajdziesz na naszej stronie pomocy.

色天天综合色天天